فلنج استیل

گسکیت استنلس استیل ۰

گسکیت استنلس استیل

ارسال شده توسط در خرداد ۲۶, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

گسکیت استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال ایرانی و خارجی (واشر استیل) اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد آلیاژ : F316 – F304 سایز : ۱/۲ اینچ – ۲۴...

بیشتر
رینگ استیل ۰

رینگ استیل

ارسال شده توسط در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

رینگ استنلس استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال ایرانی و خارجی اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد آلیاژ : F316 – F304 سایز : ۱/۲ اینچ – ۲۴...

بیشتر
فلنج تخت استنلس استیل ۰

فلنج تخت استنلس استیل

ارسال شده توسط در اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

فلنج تخت استنلس استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.. قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد سایز : ۱/۸ اینچ – ۴۸ اینچ نوع جنس و آلیاژ : F310 – F316L – F304L – F316 – F304 – F321 کلاس : ۱۵۰ – ۳۰۰ – ۶۰۰ – ۱۵۰۰ –...

بیشتر
فلنج کور استنلس استیل ۰

فلنج کور استنلس استیل

ارسال شده توسط در اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

فلنج کور استنلس استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.. ایرانی و خارجی قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد سایز : ۱/۸ اینچ – ۴۸ اینچ نوع جنس و آلیاژ : F310 – F316L – F304L – F316 – F304 – F321 کلاس : ۱۵۰ – ۳۰۰ – ۶۰۰ – ۱۵۰۰ –...

بیشتر
فلنج گلودار استنلس استیل ۰

فلنج گلودار استنلس استیل

ارسال شده توسط در اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

فلنج گلودار استنلس استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.. ایرانی و خارجی قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد سایز : ۱/۸ اینچ– ۴۸ اینچ کلاس : ۱۵۰ – ۳۰۰ – ۶۰۰ – ۱۵۰۰ – ۲۵۰۰ نوع جنس و آلیاژ : F310 – F316L – F304L – F316 – F304 –...

بیشتر
فلنج اسلیپون استنلس استیل ۰

فلنج اسلیپون استنلس استیل

ارسال شده توسط در اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳ در فلنج استیل

فلنج اسلیپون استنلس استیل توضیح فارسی : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. ایرانی و خارجی قیمت ها: قیمت مصرف کننده   ریال اطلاعات بیشتر : http://novinsteel.ir واحد شمارش : عدد نوع جنس و آلیاژ : فولادی و استیل F310 – F316L – F304L – F316 – F304 – F321 کلاس : ۱۵۰ – ۳۰۰ – ۶۰۰ – ۱۵۰۰ – ۲۵۰۰ سایز : ۱/۸ اینچ – ۴۸...

بیشتر